Simulace hybridního systému Vaillant – funkce triVAI